Свтлинна терапия със системата BIOPTRON

Съдържание

Халотерапия и светлинна терапия в солна стая Salt Home

Халотерапията (терапия със сол) е метод за подобряване на здравето, който се базира на използването на сол. Тази терапия се извършва обикновено в специални помещения, наречени солни пещери или солни стаи, където въздухът е зареден с микрочастици от минералната сол. Светлинната терапия е метод за лечение, който използва специални видове светлина за подобряване на здравето и благополучието на организма. Една от популярните форми на светлинна терапия е използването на Bioptron, който е медицинско устройство, генериращо положителни въздействия чрез светлинни технологии.

За нас, екипът на солна стая Salt Home, е важно да споделим с вас това, в което вярваме, а именно силата на алтернативните методи за лечение на множество здравословни състояния и придружаващите ги симптоми. Нашата мисия е вашето ЗДРАВЕ, стремим се към иновативното и сме  фокусирани върху цялостното здраве и благополучие на човека, където тялото, ума и духът са взаимосвързани и влияят един върху друг. Смятаме, че СОЛта и СВЕТЛИНАТА са важна част от жизнените функции на всеки организъм, а комбинирането на светлинна терапия с халотерапия може да има синергичен ефект, като се подпомагат взаимно. Например, светлината може да усили ефектите на халотерапията чрез по-добро проникване на солта в кожата, а халотерапията може да помогне за по-доброто абсорбиране на светлината от кожата. Това може да доведе до по-ефективно лечение на различни състояния и подобряване на общото здравословно състояние.Направете най- доброто за вас и вашето семейство, подарете си грижата, която заслужавате!

Светлинна терапия със системата Bioptron /Zepter/ в солна стая Salt Home
София, ж.к Дружба 2 бл.302 Партер

Светлинната терапия – позната от хиляди години

Всяко нещо се състои, изградено е и се поддържа от светлината, като основен източник на енергия, информация и честота. Мисловните процеси в човешкия мозък също се захранват от светлината като основен енергиен източник. При една неправилна светлинна диета (недостатъчна светлина) се стига до неправилно осветяване, а това води до сериозни здравословни заболявания: светлината е основен хранителен елемент при всеки жив вид.  Светлината е основополагаща част от нашето съществуване, ние сме еволюирали до светлинни тела, живи фоторецептори, консумиращи светлина (чрез храната и фотосинтезата), мислите ни се състоят от светлина, нервната ни система, дори и ДНК – то ни произвежда светлина  всяка клетка от тялото ни излъчва над 100 000 светлинни фотони импулса в секунда, наречени биофотони, отговорни за поддържането на  доброто здраве. Това светлинно излъчване отговаря за информационния и енергийния обмен и за правилната комуникация между съседните клетки, която представлява критичен насочващ механизъм за всички биохимични реакции.

Светлинната терапия има много дълга история. От хилядолетия хората по целия свят отдават значение на важността на светлината за нормалното функциониране на човешкия организъм.

Първият източник на светлина, използван с лечебна цел е слънчевата светлина. Използването на слънчевата светлина за лечение е известно като Хелиотерапия.

Използването на слънчевата светлина за лечение е известно като Хелиотерапия
Фулеренов филтър – използва видимия спектър на слънчевата светлина, без вредните лъчи

От Хелиотерапия към Фототерапия

Важни терапевтични ефекти от слънчевата светлина, подтикват много изследователи да разработят и използват филтрирано слънчево лъчение и изкуствен светлинен източник. По този начин фототерапията се превръща  алтернатива на хелиотерапията.

През 1893 г., датският лекар Ниелс Риберг Финсен разработва един от първите уреди, способни да произвеждат технически синтезирана „слънчева светлина“. Съществуват ясно обособени предимства на технически синтезираната светлина: параметри, като интензитет и излъчван светлинен спектър са контролируеми. В периода 1895 г. до 1903 г. той лекува успешно повече от 950 пациенти, болни от туберкулоза на кожата, използвайки филтрирана технически синтезирана слънчева светлина. През 1903 г. той е награден с Нобелова награда в медицината за неговите изследвания върху светлинната терапия и за постигнатите, изключителни терапевтични резултати. Д-р Финсен се смята за основател на съвременната светлинна терапия.

Фототерапия - съвременне метод за лечение със светлина

Революционен пробив в светлинната терапия и Bioptron

В началото на развитието на фото медицината са използвани най- вече инфрачервените и ултравиолетовите лъчи. В началото на 80- те години, екип от специалисти разработват идеята за създаване на светлинен източник, който по същество е базиран върху лазерната технология, но работи с почти целия спектър от видимата светлина и част от инфрачервената светлина. Поляризацията на светлината се приема за важен параметър, отговорен за биостимулативните ефекти. Системата за светлинна терапия на Bioptron е създадена на основата на тази технология. Швейцарската компания Bioptron AG  е основана през 1988 г., а през 1996 г. става част от Zepter Group. През 1988 г. BIOPTRON AG инвестира в по- нататъшни изследвания и разработване на нови продукти, необходими за постигане на оптимална клинична ефективност в лечението със светлинна терапия. Като резултат от това, системата за светлинна терапия Bioptron, повече от 20 год. се използва от лекари и медицински сестри в болници, както и от семейства и индивидуални потребители. Bioptron се превръща в марка, позната със своите новаторски медицински и здравни продукти, без конкуренция при превенцията и възстановяването на редица медицински заболявания. 

Революционен пробив в светлинната терапия и BioptronBioptron AG  работи на най- високо ниво, като се позовава и използва разработки от физиката, химията, квантовата механика и медицинската наука. Компанията разработва и произвежда клинично изпитани и сертифицирани високотехнологични медицински изделия, генериращи свръхлинейно поляризирана светлина,на речена Квантова светлина, която действа на квантово ниво, като възстановява целия организъм. Думата квант произхожда от латинската дума quanta, която обозначава най- малкото количество енергийна информация, която оказва влияние върху телесните молекули и атоми, отговарящи за елементарните здравословни процеси. КВАНТОВАТА Хиперсветлина Bioptron помага на милиони хора да водят по- добър и по- здравословен начин на живот: тя ускорява естествените оздравителни процеси както при острите, така и при хроничните заболявания. Подобрява възможностите на тялото да се възстановява и да поддържа оптимално здраве, ускорява оздравителните процеси, възстановява нарушените функции на организма и метаболитния му баланс, повишава устойчивостта на външните стресови фактори и повишава имунитета.

Патентованата, висококачествена технология, с иновационен дизайн на системата за светлинна терапия Bioptron дава възможност за постигането на клиничен успех с постоянни забележителни резултати в превенцията и лечението на различни здравословни проблеми, без известни неблагоприятни странични ефекти.Патентованата, висококачествена технология, с иновационен дизайн на системата за светлинна терапия Bioptron дава възможност за постигането на клиничен успех с постоянни забележителни резултати в превенцията и лечението на различни здравословни проблеми, без известни неблагоприятни странични ефекти.

Bioptron отговаря изцяло на най- високите стандарти за качество, както и на всички изисквания за медицинските изделия от Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕИО. Одобрен е от Американската агенция по храните и лекарствата (510 (к) Одобрение за третиране на болкови синдроми К032216) за американския пазар и е регистриран като медицинско изделие в Австралия (със сертификат TGA) и Канада (здравен сертификат за Канада).

Какво всъщност е светлината?

Система за светлинна терапия BIOPTRON е медицински уред за терапия със специфичен оптичен светлинен блок, който излъчва светлина, подобна на част от електромагнитния спектър, естествено излъчван от слънцето, но без ултравиолетовото лъчение.Светлината е видимата част от електромагнитния спектър, често наблюдаван като спектър от цветове, изобразени в рамките на дъгата. Разликата между тези цветове са определени във връзка с дължината на вълната, която заемат. На високите честоти ще намерим гама и рентгенови лъчи, въпреки че други форми включват ултравиолетови, инфрачервени и обикновени радиовълни. Всички те, заедно, са известни като електромагнитен спектър. Разликата между тях се определя от съответната им дължина на вълната и различната им способност да проникват през тъканта и кожата.

        Ултравиолетова светлина – попада извън видимата част от електромагнитния спектър и има дължина 400 nm. Тя отговаря за придобиването на тен Известно е, ч ултравиолетовата светлинаа е отговорна за развитието на злокачествени образувания на кожата и за остаряването на кожата. Системата за светлинна терапия на Bioptron не съдържа ултравиолетова светлина!;

      Видима светлина – тя е в рамките на видимия спектър и има дължина на вълните приблизително 400 nm 780 nm.;

        Инфрачервена светлина – тя е над видимата част от спектъра и е под червената светлина, има приблизителна дължина на вълната 780 nm до над 50000  nm. Има топлинен ефект, защото причинява загряването. Днес терапията с инфрачервена светлина е широко използвана в ревматологията и спортната медицина за лечение на болки и мускулни разтежения;

          Лазерна светлина- светлинният източник, който се използва често в медицината нискоенергийна лазерна технология. Въпреки е принципите на лазера бяха формулирани за първи път от Алберт Айнщайн /1917 г./, първите лазери бяха разработени едва през 60-те години на 20- ти век, за да станат по- късно приложими в медицината. Думата Лазер означава усилване на светлината чрез стимулирана емисия на лъчение. Лазерната светлина е различна от естествената.Лазерите могат да бъдат много опасни, когато не се използват правилно или от правилно обучени хора. За разлика от лазерите, светлинната терапия Bioptron не е лазерен уред и употребата му не изисква специално обучение.

Система за светлинна терапия BIOPTRON е медицински уред за терапия със специфичен оптичен светлинен блок, който излъчва светлина, подобна на част от електромагнитния спектър, естествено излъчван от слънцето, но без ултравиолетовото лъчение.

Биостимулация и предотвратяване развитието на заболявания 

Светлината Bioptron притежава биостимулативни ефекти. Като се прилага върху кожата. Светлината стимулира чувствителните на светлина вътрешноклетъчни структури и биомолекули. Това дава началото на верига от клетъчни реакции и ускорява така наречените  второстепенни реакции, които не се ограничават само до участъка на третираната кожа, а включва целия организъм.Светлината Bioptron притежава биостимулативни ефекти. Като се прилага върху кожата. Светлината стимулира чувствителните на светлина вътрешноклетъчни структури и биомолекули. Това дава началото на верига от клетъчни реакции и ускорява така наречените  второстепенни реакции, които не се ограничават само до участъка на третираната кожа, а включва целия организъм.

Светлинната терапия може да помогне като:

 • Подобрява микроциркулацията;
 • Хармонизира метаболитните процеси;
 • Подсилва имунната система;
 • Стимулира регенеративните и обновителните процеси в целия организъм;
 • Подпомага заздравяването на рани;
 • Облекчава болката или намалява нейната интензивност;
 • Намалява симптомите на сезонно афективно разстройство (SAD);

Уникалната технология на светлината Bioptron

Светлината трябва да бъде възприета, за да предизвика биологичен отговор. Тъканите и клетките в тялото имат различни характеристики на светлинно приемане (оптически свойства), които определят кои дължини на вълните ще бъдат възприети, за да предизвикат съответния терапевтичен ефект. Всяка клетка ще възприеме светлината със специфична дължина на вълните. Също така, различните дължини на вълните могат да повлияят върху различните тъкани и клетки на тялото. Това е причината, поради която системата за светлинна терапия Bioptron комбинира няколко основни дължини на вълните в един уред. Светлината Bioptron използва комбинация от дължини на вълните на инфрачервена и видима светлина, които се смятат за полезни при лечението на различни видове проблеми и наранявания. И видимата, и инфрачервената светлина са показали, че на клетъчно ниво оказват влияние върху различни положителни промени. Няма едностранен механизъм на действие на светлината Bioptron. Биостимулативните ефекти на светлината Bioptron са комбинация между различни механизми на действие.

Светлината Bioptron използва комбинация от дължини на вълните на инфрачервена и видима светлина, които се смятат за полезни при лечението на различни видове проблеми и наранявания

Bioptron- ефективна терапия, удобна за потребителя

Технологията, използвана в Bioptron се възприема и разпространява в широк мащаб в областта на медицината, като ефективен за потребителя, нелекрствен медицински уред. След повече от 20 години клинични изследвания по целия свят, светлинната терапия с Bioptron се утвърждава като поддържащо средство в консервативното лечение на остри и хронични заболявания, както и при постоперативни рани.

Предимства на Bioptron:

          Широк обхват на приложение;

          Безопасен и неинвазивен;

          Кратък срок на лечение;

          Безболезнено лечение;

          Без ултравиолетово облъчване;

          Не са известни странични и неблагоприятни ефекти;

          Отпускащ и успокояващ ефект;

          Произведен в Швейцария;

Bioptron- ефективна терапия, удобна за потребителяBioptron- ефективна терапия, удобна за потребителя

Технически характеристики на светлината Bioptron

Системата за светлинна терапия Bioptron е проектирана и произведена така, че светлината, излъчвана от този медицински уред може да бъде характеризирана като:

 1.   Поляризирана светлина- вълните й се движат (колебаят) в паралелни равнини и достигат степен на поляризация до 95 %;
 2.   Полихроматична светлина – светлината Bioptron включва широк обхват на честотната вълна. Спектърът на светлината й съдържа видимия обхват на светлината и част от инфрачервеното лъчение. Електромагнитния спектър на светлината Bioptron не съдържа ултравиолетово лъчение. Тъй като няма ултравиолетови лъчи, не съществува риск от вредни ефекти на ултравиолетовото облъчване.
 3.   Некохерентна светлина – светлината Bioptron е некохерентна или дефазирана светлина. За разлика от лазерната светлина, тази на Bioptron не се характеризира от временни или пространствени, синхронизирани поредици от вълни, което означава, че светлинните вълни не са синхронизирани.
 4.   Нискоенергийна светлина – при достигане до зоната, която се третира с постоянен и равномерен интензитет светлината Bioptron има нискоенергийна плътност. Тази енергийна плътност притежава биостимулиращи ефекти. Необходимата дозировка за прилагане на светлината може да бъде определена с точност, когато се използва системата за светлинна терапия Bioptron.

За разлика от естествената светлина, светлината на Bioptron не подлежи на ежедневни или сезонни промени. Следователно със светлината Bioptron, яркостта и дозировката могат да бъдат определени с точност. Нещо повече, ефектът, който постига светлината се определя също от нейната енергийна плътност.За разлика от естествената светлина, светлината на Bioptron не подлежи на ежедневни или сезонни промени. Следователно със светлината Bioptron, яркостта и дозировката могат да бъдат определени с точност. Нещо повече, ефектът, който постига светлината се определя също от нейната енергийна плътност. Енергийната плътност се измерва в mW/ cm2.  Тъй като се измерва върху повърхността на кожата, тч се променя в зависимост от интензитета на светлинния източник и на разстоянието му от участъка за третиране. Специфичната енергийна плътност на светлината Bioptron е приблизително 40 mW/ cm2 при третиране от разстояние 10 см. Това е еквивалентно  на енергийна плътност от средно 2.4 J/cm2. на минута.

Заключение: „ Ако цялата информация, необходима за контролиране на биохимичните процеси в организма е в светлината, излъчвана от тялото, и ако нарушенията в тази светлина нарушават биохимичните процеси и причиняват заболявания, тогава следва да е възможно да се „изследва“ светлината и да се излекуват заболяванията“ – д-р Фритц Алберт Поп

 


Сподели с приятели за Salt Home: