3 причини детето да боледува често!

Опитът е най-добрият учител, но и този, който ни подлага на изпитания…Като родители, ние разбираме това. Съпреживяваме всяка една настинка и вирус на нашите деца и знаем, че това е част от пътя на родителството. …